Cech EPIC žaložil hráč Baxbunny cca roku 2012 na českém serveru S2.

Mezi prvními naverbovanými hráči byl Ohnicek, který daroval do cechu drtivou většinu houbiček a tak se mohl cech vylepšit až na max. možný level v Pevnosti, Zlatého pokladu a Instruktorovi.

Po přibližně roce předal Baxbunny vůdcovství Ohnickovi, který vede tento cech až do dnešních dnů.

     
V současné době má sice cech plný stav 50-ti možných hráčů, ale stále se potýkame, jako snad většina cechů, s nedostatkem aktivních hráčů a proto pokud se k nám chcete přidat a jste přpraveni bránit cech ve dne v noci, nebo se naopak aktivně zapojovat do mezicechovních válek, tak se zapojte do hry a napište hráči Khailedovi.

Cech Epic si drží pozici do 100 příčky. Nejlépe jsme byli umístění na 36. pozici.